Trải nghiệm PLC

Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền Trên Thế Giới:

Đại Pháp Hồng Truyền - Giới thiệu Pháp Luân Công

Những Hình Ảnh Về Pháp Luân Đại Pháp Trên Thế Giới

6.000 học viên Pháp Luân Công xếp hình tại Quảng trường Tự do (Đài Bắc, Đài Loan)

Đoàn diễu hành gần 10 000 học viên Pháp Luân Công làm xúc động người dân New York (16/5/2019)

Học Viên Việt Nam Kỷ Niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới Và Chúc Mừng Sinh Nhật Sư Phụ 13-05-2018

Pháp Luân Đại Pháp - Pháp Hội Đài Loan 24 -11-2018

Phúc Ân Đại Pháp Hồng Truyền 13/05/2018

2017 Falun Dafa Day Celebration - New York Parade

Kỳ diệu trường năng lượng của các học viên PLC

Chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - 13.5.2020

TẠ ÂN SƯ | ĐỆ TỬ ĐẠI PHÁP HÀ NỘI | MỪNG NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP THẾ GIỚI | 13/05/2017


2. Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền Trên Thế Giới (PLC hồng truyền trên thế giới)

3. Tại sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công? (Tại sao ĐCSTQ đàn áp PLC)

5. Các ca khúc hay viết về Đại Pháp (Ca khúc về Đại Pháp)